Företrädesemission i LIDDS                Teckningstid 14-28 juni 2016 


Informationsmemorandum pdf       4-sidig teaser pdf

Anmälningssedel utan företräde pdf 

Företagspresentationer och bolagsanalyser

Vd Monica Wallter presenterar LIDDS

 

   vid Redeyes Investor Forum i

   Lund 19 maj 2016            Se presentationen
   Göteborg 2 juni 2016       Se presentationen
   Västerås 7 juni 2016

 

   under Småbolagsdagen i

   Stockholm 13 juni 2016  

 

Stockpickers bolagsanalys 21 februari 2016 -
   Länk till analysen

Redeyes bolagsanalys 20 januari 2016 -
   Länk till analysen