Bokslutskommuniké 2016 avges den 23 februari 2017

Delårsrapport januari–mars 2017 avges den 11 maj 2017

Årsstämma äger rum den 11 maj 2017

Delårsrapport januari–juni 2017 avges den 31 augusti 2017

Delårsrapport januari–september 2017 avges den 9 november 2017

Bokslutskommuniké 2017 avges den 22 februari 2018