Ledande befattningshavare

 

Monica Wallter, CEOfödd 1956

Marknadsekonom från Lunds Universitet. Tidigare CEO för Ellen AB (publ)  2008-2014 och CEO Probi AB (publ) 2000-2003. Mångårig erfarenhet från strategiska och operativa chefsbefattningar inom Pharmaciakoncernen 1986-1995 samt Pharmacia & Upjohn under åren 1996-2000

Innehav : 20 019 aktier, 125 000 teckningsoptioner

 

Bengt Norvik, CFO, född 1955

Redovisningsekonom från Uppsala Universitet. Tidigare CFO i Know IT AB (publ), Pargon AB och Upnod AB. Bengt driver sitt eget företag Markett Affärsutveckling AB som tillhandahåller konsulttjänster inom administration, ekonomi och finansiering. Bengt har erfarenhet från såväl börsnoterade som nyetablerade företag inom Life Science, IT-branschen och handel.

Innehav: 33 274 aktier, 25 000 teckningsoptioner

 

 

Övriga befattningshavare

 

Carl-Gustaf Gölander, ansvarig för klinisk FoU, född 1953

Civilingenjör, MSc. och PhD från KTH samt MBA i Project Management från Linköpings Högskola. Ca 10 års erfarenhet som expert inom Biomaterial och därefter 25 års erfarenhet från läkemedelsutveckling. Har innehaft olika ledande FoU befattningar inom Pharmacia, Q-Med, Orexo, Quintiles, Oxthera samt BAAU Therapeutics och bidragit i utveckling av ett tiotal läkemedels- och medical device produkter inom olika indikationsområden.

 

Stefan Grudén, ansvarig för farmaceutisk FoU, född 1972

Apotekare, M.Sc. Pharm., från Uppsala Universitet. 17 års erfarenhet från farmaceutisk forskning och utveckling varav 15 år i ledande tjänster och som Farmacichef både på Galenica AB, Malmö och Orexo AB, Uppsala. Medverkat i utvecklingen av över 50 olika projekt, varav mer än en tredjedel har blivit uppskalade till produktionsskala och idag finns på marknaden som kommersiella produkter. Har en gedigen erfarenhet inom fasta och halvfasta Drug Delivery teknologier. Han kommer närmast från en tjänst som Innovationskoordinator på Orexo AB.

 

Niklas Axén, ansvarig för material & device, född 1963

Civilingenjör, Teknisk Fysisk vid Uppsala Universitet, Teknisk Doktor och Docent i materialvetenskap vid Uppsala Universitet. Niklas Axén har tidigare arbetat med produktutveckling på De Beers och Hemapure, samt varit huvudansvarig för FoU i bl.a. Cerbio Tech AB, Doxa AB och Ortoway AB

  

 

Martin Johansson, projektledare för preklinisk FoU inom onkologi och immunoterapi, född 1971

Civilingenjör i kemiteknik vid Lunds Universitet, teknisk doktor och docent i organisk kemi vid Lunds Universitet. 17 års erfarenhet från läkemedelskemi och preklinisk forskning och utveckling. Tidigare forskningschef vid Respiratorius AB och forskare vid AstraZeneca Discovery R&D Södertälje. Projektledare för Glactone Pharma AB.