Jan Törnell, Styrelsens ordförande sedan 2015

Född 1960.15 års erfarenhet av exekutiva roller inom läkemedelsindustrin i olika länder. Professor med läkarbakgrund. CEO i Oncorena AB och Innoext AB. Tidigare Global Vice President Strategy för AstraZeneca Oncology & Infection. Professor i fysiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Styrelseordförande i Glactone Pharma AB och styrelseledamot i Diaprost AB. Partner i P.U.L.S. och ledamot av investeringskommittén.

Innehav: 14 142 aktier i LIDDS

 

IngaLill Forslund Larsson, styrelseledamot sedan 2015

Född 1954. Ekonomutbildning med marknadsföringsinriktning från Uppsala universitet. Leg. Barnmorska.  Mångårigt försäljnings- och marknadsansvar från läkemedelsindustrin, bland annat affärsområdesansvar för Urologi, Global Marketing på Ferring Pharmaceuticals. Har innehaft flera olika kommersiella roller inom AstraZeneca, bland annat med ansvar för ett antal produktlanseringar. Seniorkonsult på Lisberg Executive Search och Boyden International. VD i eget fastighets- och konsultbolag. Styrelseerfarenhet från flera Life science-bolag.

Innehav: 7 500 aktier i LIDDS

 

Susanna Urdmark, styrelseledamot sedan 2015

Född 1971. Master in Medical Sciences, Boston University School of Medicine, Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Vice vd och finanschef på Bluefish Pharmaceuticals. Tidigare Portfolio Manager för Handelsbanken Global Equity Healthcare Fund, 2005-2007, Senior Equity Research Analyst, Pharmaceuticals and Biotechnology, Handelsbanken Capital Markets, 2001-2005, Senior Equity Research Analyst Biotechnology vid Carnegie Investment Bank, 2001 och 1996-1998.

Innehav: 1 285 aktier i LIDDS

 

Maria Forss, styrelseledamot sedan 2015

Född 1972. Ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Concordia University, Montreal. Verksam som Vice President Business Development & Global Marketing på det svenska noterade bolaget Vitrolife sedan 2012. Maria Forss har under 20 år arbetat med produktutveckling, affärsutveckling och marknadsföring av läkemedel i globala roller på AstraZeneca samt i det virtuella bolaget Duocort Pharma, där hon som VD och projektledare hade i uppdrag att ta ett nytt läkemedel från kliniska studier till regulatoriskt godkännande och försäljning av bolaget. Hon har erfarenhet av produktutveckling av läkemedel från tidig fas till kommersialisering och från flera styrelseuppdrag inom läkemedels- och medicinteknikbolag. 

Innehav: 2 200 aktier i LIDDS

 

Anders Bjartell, styrelseledamot sedan 2015

Född 1959.Professor och överläkare i urologi vid Skånes Universitetssjukhus sedan 2006. Disputerad i Medicinsk cellforskning. Europeisk specialistexamen i Urologi. Visiting Investigator vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York, 2005-2007. Associate Editor för European Urologi, 2005-2012. Ansvarig för kliniska prövningar i prostatacancer vid urologkliniken SUS Malmö sedan 2007. Nationell huvudprövare för flera nya läkemedel mot prostatacancer under senare år. Forskargruppsledare för urologisk cancerforskning vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet. Publicerat över 200 vetenskapliga originalartiklar. H-index 39. Har erfarenhet av styrelsearbete inom europeisk urologi, stiftelser och Life science.

Innehav: 7 200 aktier i LIDDS

 

Revisor

MAZAR SET Revisionsbyrå AB
Besöksadress: Järnvägsgatan 7
SE-252 24 Helsingborg

Telefon: +46 42 37 19 00

Hemsida: www.mazars.se