Jan Törnell, styrelsens ordförande sedan 2015

Född 1960. 15 års erfarenhet av exekutiva roller inom läkemedelsindustrin i olika länder. Professor med läkarbakgrund. CEO i Oncorena AB och Innoext AB. Tidigare Global Vice President Strategy för AstraZeneca Oncology & Infection. Professor i fysiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Styrelseordförande i Glactone Pharma AB och styrelseledamot i Diaprost AB. Partner i P.U.L.S. och ledamot av investeringskommittén.

Innehav: 30 142 aktier, 250 000 teckningsoptioner

 

IngaLill Forslund Larsson, styrelseledamot sedan 2015

Född 1954. Ekonomutbildning med marknadsföringsinriktning från Uppsala universitet. Leg. Barnmorska.  Mångårigt försäljnings- och marknadsansvar från läkemedelsindustrin, bland annat affärsområdesansvar för Urologi, Global Marketing på Ferring Pharmaceuticals. Har innehaft flera olika kommersiella roller inom AstraZeneca, bland annat med ansvar för ett antal produktlanseringar. Seniorkonsult på Lisberg Executive Search och Boyden International. Vd i eget fastighets- och konsultbolag. Styrelseerfarenhet från flera Life science-bolag.

Innehav: 10 000 aktier, 125 000 teckningsoptioner

 

Maria Forss, styrelseledamot sedan 2015

Född 1972. Ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Concordia University, Montreal. Verksam som Vice President Business Development & Global Marketing på det svenska noterade bolaget Vitrolife sedan 2012. Maria Forss har under 20 år arbetat med produktutveckling, affärsutveckling och marknadsföring av läkemedel i globala roller på AstraZeneca samt i det virtuella bolaget Duocort Pharma, där hon som vd och projektledare hade i uppdrag att ta ett nytt läkemedel från kliniska studier till regulatoriskt godkännande och försäljning av bolaget. Hon har erfarenhet av produktutveckling av läkemedel från tidig fas till kommersialisering och från flera styrelseuppdrag inom läkemedels- och medicinteknikbolag. 

Innehav:  18 100 aktier, 150 000 teckningsoptioner

 

Anders Bjartell, styrelseledamot sedan 2015

Född 1959. Professor och överläkare i urologi vid Skånes Universitetssjukhus sedan 2006. Disputerad i Medicinsk cellforskning. Europeisk specialistexamen i Urologi. Visiting Investigator vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York, 2005-2007. Associate Editor för European Urologi, 2005-2012. Ansvarig för kliniska prövningar i prostatacancer vid urologkliniken SUS Malmö sedan 2007. Nationell huvudprövare för flera nya läkemedel mot prostatacancer under senare år. Forskargruppsledare för urologisk cancerforskning vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet. Publicerat över 200 vetenskapliga originalartiklar. H-index 39. Har erfarenhet av styrelsearbete inom europeisk urologi, stiftelser och Life science.

Innehav: 12 200 aktier, 25 000 teckningsoptioner

 

Daniel Lifveredson, styrelseledamot sedan 2017

Född 1976. Civilingenjör inom Industriell Ekonomi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arbetat med Excore AB som bas sedan 1998. Är vd och ägare av Excore AB, specialicerat på rådgivning i samband med företagstransaktioner inom segmentet medelstora företag. Lång erfarenhet av internationell verksamhet. Vid sidan av Excore är Daniel Lifveredson engagerad som delägare i ett flertal verksamheter.

Innehav: 1 688 653 aktier, 200 000 teckningsoptioner

 

Revisor

MAZAR SET Revisionsbyrå AB
Besöksadress: Järnvägsgatan 7
SE-252 24 Helsingborg

Telefon: +46 42 37 19 00

Hemsida: www.mazars.se