Nyheten i PDF

Nyheten i PDF

Nyheten i PDF

 

LIDDS prekliniska studie med NanoZolid® i kombination med docetaxel är nu publicerad i European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics.

Länk till abstractet

Nyheten i PDF