LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) AB utvecklar läkemedelsprodukter baserat på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos LIDDS drug delivery-teknologi innebär att frisättningshastigheten kan modifieras och anpassas efter kliniskt behov, den är injicerbar i många olika vävnader och tolereras väl, den försvinner helt (löses upp) efter hand och är dessutom synbar med ultraljud vid injektion. Detta möjliggör ökad precision vid placering i anslutning till sjuk vävnad, t.ex. tumörvävnad med en därefter kontrollerad, långtidsfrisättning av väl etablerade och accepterade substanser. Baserat på de positiva resultaten och erfarenheterna från Liproca® Depot, kommer teknikplattformen att kunna tillämpas också på många andra läkemedelssubstanser, framför allt för behandling av andra typer av lokaliserade tumörer.